Контакт

Отправьте нам сообщение по электронной почте

Отправьте нам сообщение в Мессенджере

Команда rebrutto.com

Электронная почта
[email protected]

Почтовый адрес
rebrutto.com
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 m 39
22-400 Zamość
Польша

Владение и управление сервиса rebrutto.com

Como-IT Jacek Ernest Zawiślak

Место фирмы
województwo lubelskie, powiat m. Zamość, gmina/dzielnica Zamość

Адрес фирмы
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 m 39
22-400 Zamość
Польша

Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
odpowiedniego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość o numerze 15230
dokonano w dniu 12.10.2005 roku

REGON
060067718

NIP
922-173-26-34

Банковский счет
mBank
IBAN: PL 10 1140 2004 0000 3102 4481 6009
BIC: BREXPLPWMBK

Электронная почта
[email protected]

Почтовый адрес
Como-IT Jacek Ernest Zawiślak
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 m 39
22-400 Zamość
Польша