Buses
Szyszkowa
Poland Lower Silesian Luban Leśna

See also