Buses
Plouszowice-Kolonia
Płouszowice-Kolonia Poland Lublin Lublin Jastków

See also