Buses
Narsenai Naršėnai

Narsenai bus services • Narsenai coach and bus timetables

See also

Lithuania