Buses
Szedziec
Poland Lower Silesian Gora Góra

See also