Bus
Katowice
Katowicy Silesian Voivodeship »
Piacenza
Emilia-Romagna

Coach and bus timetable from Katowice to Piacenza