Bus
Katowice
Katowicy Silesian Voivodeship »
Kolo
Koło Greater Poland Voivodeship

Coach and bus timetable from Katowice to Kolo